Configuración


Escolla Alta para un tamaño de letra máis pequeno e máis operacións por fila. Escolla Baixo para un tama$ntilde;o de letra maior e menos operacións por fila

NOVEDAD Jun-2024:
Arreglado: símbolo de resta y multiplicación. Número de filas máximo en multiplicación.
Pulsa en Config para definir el tamaño de letra

Instruccións

Elixe o número de cifras de cada fila da operación.

Mediante o deslizador de "levadas" podes establecer unha tasa de cantas restas individuais incluirán unha levada. Pono a cero para non ter ningunha levada.

Finalmente, preme o botón Xerar para que se che descargue a folla xerada automáticamente.

Número de cifras por fila
% de levadas
Num. máximo de liñas na páxina
Generar

Gracias por visitar Sumar y Restar

Ayúdanos a mejorar rellenando esta encuesta Pulsa aquí

Publicidad

Su PDF está descargando

Si te ha gustado y te ha servido de utilidad, considera donar algo para el mantenimiento de esta web. Gracias